Aittalahti, Raahe

Aittalahti on suosittu lintujen pesimäjärvi ja alueen virkistyskäyttö on vilkasta. Pengertien kahteen osaan jakama järvi jaettiin ruopattavaan pohjoisosaan ja luonnonmukaisena säilytettävään eteläosaan. Pohjoisosaan suunniteltiin uusi yhteys merenlahteen. Yhteys toimii myös luonnonmukaisena kalatienä.

Aittalahden kunnostushanke voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue oli lahden ruoppaustöiden ja uuden mereen ulottuvan uomayhteyden maisemasuunnittelu sekä maisemanhoidon suunnittelu. Toinen osa-alue oli ympäristötaidepainotteinen kaluste– ja varustesuunnittelu.

Hankkeessa laadittiin ensin yleissuunnitelma, jonka jälkeen tehtiin maisemarakentamisen-, maisemahoidon ja palveluvarusteiden toteutussuunnitelmat. Rakennelmien muotokielessä ja rakenteissa on yhteyksiä alueen eläimistöön ja luontoon.