HAKANIEMENRANNAN IDEAKILPAILU 1. PALKINTO, VSU & Harris Kjisik

Hakaniemen alueella tapahtuu lähitulevaisuudessa suuria muutoksia. Hakaniemenrannan ja Kruunuvuoren puolelle sijoittuvan Siltavuorenrannan suunnitteluun etsittiin uusia avauksia ideakilpailulla. Ideakilpailussa tehtävänä oli suunnitella asumiselle ja palveluille rakennuksia sekä kehittää rantavyöhykettä siten, että se toimii kaikille avoimena, viihtyisänä ja houkuttelevana ulkotilana.

Suunnittelijaryhmän, joka muodostuu helsinkiläisestä arkkitehtitoimistosta ja oululais-helsinkiläisestä maisema-arkkitehtitoimistosta, onnistui laatia suunnitelma, joka täytti kilpailujärjestäjän vaatimukset siten, että se valittiin voittajaksi 69 kilpailuehdotuksen joukosta. Voittajaehdotuksen takana ovat kokeneet kaupunkisuunnittelijat arkkitehdit Trevor Harris ja Hennu Kjisik sekä arkkitehti/maisema-arkkitehti Outi Palosaari, jotka yhdistivät voimansa onnistuneesti tässä kilpailussa.

Rantavyöhykkeen kantavana ideana on veden äärelle pääsy ja luonnon tuominen rakennetun ympäristön lomaan. Rantavyöhyke on elävä, monimuotoinen ja siihen on muodostettu vaihtelevia tiloja aktiviteeteille ja viihtymiselle. Merivedenpinnan voimakasta korkeusvaihtelua on hyödynnetty tulvapuistossa ja kahluutasanteilla. Rannan ”kansanpalatsit” ovat klassisia kaupunkitaloja, jotka tarjoavat korkealuokkaista asumista ja yhteisöllisyyttä. Monipuoliseen katumiljööseen liittyy runsaasti liike- ja palvelutilaa. Merihaan asuintalot saavat uuden lähiympäristön, joka korostaa alueen huomattavia ansioita.

Kilpailu oli avoin ja kansainvälinen.