Hirsikampus, Pudasjärvi

Hirsikampus on Pudasjärven yhtenäisen peruskoulun ja lukion uusi toimitila, jolle VSU on laatinut pihasuunnitelman osana Lemminkäisen elin-kaarihanketta.

Piha sitoo kampuksen rakennukset ympäröivään kylämaisemaan. Suunnitelmassa on täsmennetty alueen tilarakennetta ja avattu näkymiä Iijoelle. Kuten koulurakennuksessa, pihasuunnitelmassa on myös käytetty hirsirakenteita mm. aidoissa ja tukimuureissa.

Eri kouluasteille on annettu oma tilansa leikki- ja liikuntaväleineen ja oleskelualueineen. Kulkureitit on määritelty selvästi materiaalieroilla. Autopaikoitus on sijoitettu tontin koillispäähän, erilleen oleskelu- ja leikkipihasta.

  • työ: pihasuunnitelma /tietomalli 2013-2014 VSU maisema-arkkitehdit Oy
  • arkkitehtisuunnittelu: arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
  • rakennusvuosi: 2014
  • sijainti: Pudasjärven keskusta
  • pinta-ala: 3 ha
  • tilaaja: Lemminkäinen Oy