Hiukkavaaratalon ympäristö, Oulu

Hiukkavaaratalon kisa voitettiin ”Polku” kilpailuehdotuksella, jossa VSU suunnitteli monitoimitalon ulkoalueet. Ehdotuksessa kaupunkitila virtaa monitoimitalon aulan läpi piha-alueen kautta Hiukkavaaraa ympäröiviin metsiin. VSU laati myös yleissuunnitelman keskusleikkipuistosta ja Marssiaukiosta Oulun kaupungille.

Piha-alueet toimivat oppimisen, leikkimisen ja vapaa-ajanvieton alueena. Luokka-asteille on varattu erilliset toiminta-alueet, joiden varustus on sopiva kullekin ikäluokalle. Olevaa suurikokoista puustoa on säilytetty pihan reunavyöhyk­keellä, jolloin koulun tontti liittyy luontevasti ympäröiviin metsikköisiin alueisiin. Pihalle suunniteltiin ulko-opetuspaikkoja sekä tuntityöskentelyyn että itse oppimiseen. Suuret, pyöreät penkit soveltuvat tuntien pitämiseen ulkona. Asfalttimaalaukset ja luonnonkivilohkareet muodostavat luku- ja kirjainjonoja sekä esimerkiksi eri eläinten jalanjälkiä.

Pihasuunnitelmassa erottuu kolme selkeää vyöhykettä: polveileva asfalttialue rakennuksen vieressä peleihin ja aurattuna kulkureittinä, sen ympärillä soravyöhyke leikkivälineineen ja mäntyistutuksineen sekä uloimpana luonnontilainen säilytetty metsävyöhyke. Piha-alueelta laskevia hulevesiä viivytetään ja imeytetään painanteissa. Kaivoilla kuivatettavilta alueilta kerätyt hulevedet on johdettu pysäköintialueen alle sijoittuvaan hulevesien viivytyskenttään, jossa hulevedet ovat pysäköintialueen viheralueiden kasvien käytettävissä ja niillä on mahdollisuus imeytyä maaperään.

Pihan suunnittelussa pyrittiin säästämään mahdollisimman paljon tontin olevaa, luonnontilaista havumetsää. Säilyneen metsäalueen reunoja paikattiin niityllä ja kuntalla sekä puuistutuksilla. Luonto on monipuolinen, kehittävä ja rauhoittava leikkiympäristö lapsille. Tontilla toimii myös luontopäiväkotiryhmä.

Pihan suunnittelussa noudatettiin LEED-suunnitteluohjeita ja kohteelle myönnettiin GOLD-tason ympäristöluokitus LEED for Schools v2009 -ympäristöluokitusjärjestelmällä. Kohteen arkkitehtisuunnittelija oli Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.