Isoisänsilta, Helsinki

Kilpailussa suunniteltiin kevyen liikenteen silta Helsinkiin Sörnäistenniemen ja Mustikkamaan saaren välille. Silta mahdollistaa kevyen liikenteen kulun Kalasataman metroasemalta Sörnäistenniemen kaava-alueen läpi aina Korkeasaareen saakka.

VSU Oy suunnitteli kilpailuehdotukseen ympäristöt ja liittymisen Sörnäistenniemen urbaaniiin katutilaan ja Mustikkamaan kauniiseen luonnonmaisemaan. Silta liittyy Capellan puistokatuun nykyaikaisen kaupunkiaukion kautta. Aukio on esteettömästi korotettua katutilaa, jolla on reilut kevyenliikenteen reitit, runsas ”parveilutila” sekä reunakivillä erotettu ajorata.

Toisessa päässä taas silta liittyy Mustikkamaan luonnonympäristöön uuden sorapintaisen ja kalliopaljastumien koristeleman aukion kautta. Sillan ja sen rakenteiden suojaksi rakennetaan saari. Saari toimii laivaliikenteen törmäyssuojana. Se on muodoltaan ja tyypiltään luonnonmukainen, kaunis, kivikkoinen ja moreenipohjainen rantakasvillisuuden peittämä saari.

  • työ: suunnittelukilpailu
  • vuosi: 2011
  • sijainti: Helsinki
  • pinta-ala: 1 ha
  • kilpailun järjestäjä: Helsingin kaupunki