Kasarminranta, Oulu

Kasarminranta on korkeatasoinen asuin– ja liiketilojen alue Oulujoen rannalla. Maisema‐arkkitehtuurin muotokieli on sukua rakennusten modernille ulkoasulle. Kasvillisuusalueet on rajattu tiukasti, kasvillisuus ilmentää ranta‐alueen läheisyyttä (leppä, rantavehnä ja pajut).

Maisemasuunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitetty korkeatasoiseen ulkoarkkitehtuuriin ja viimeisteltyyn. Forum‐puisto alueen keskellä on aukion luonteinen julkinen tila.  Detaljit on suunniteltu tarkkaan ja materiaalit on valittu pitkäikäisiksi.