KEHÄ I, Espoo

Suunnitelmassa liikenne siirtyy betonitunneliin maan sisään. Tehtävät toimet palvelevat Kehä I:n kupeeseen Keilaniemen metroaseman viereen kaavoitettujen tornitalojen tarpeita: maan alla suuren maantien melu- ja päästöhaitat jäävät minimiin, eivätkä häiritse tulevia asukkaita, ja tilanne myös nykyisen asutuksen kohdalla paranee. Tavoitteena on yhdistää Otaniemi, Keilaniemi ja Tapiola yhtenäiseksi kaupunkialueeksi, mahdollistaa asuntorakentaminen metroaseman viereen sekä sujuvoittaa liikennettä.

Suunnitteluun on kuulunut taitorakenteiden, kuten tukimuurien ja teknisten tilojen ulkoasun, tieympäristön kasvillisuuden ja tunnelin päälle tulevan puiston suunnittelu. Suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut Tapiolassa käytetty värimaailma sekä kasvillisuus.

Keilaniemen ympäristön viihtyvyys paranee, kun Kehä I:n tunneli katetaan puistolla. Kansipuisto on vehreä oleskelualue, jolla kulkee myös kevyen liikenteen väyliä. Kansipuisto luo Tapiolan Itärannasta hyvät yhteydet metrolle ja Keilalahden rantaraiteille.

Myös kevyen liikenteen raittiverkosto täydentyy. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät liikkumaan sujuvammin uusien siltojen ja Keilaniemen tunnelin ansiosta. Kaikki kevyen liikenteen ja vilkkaat ajoneuvojen risteämiset yhdistetään turvallisella eritasoliittymällä.

Puistokannen suunnitelma liittää hermoverkon tavoin Tapiolan ja Keilaniemen alueet toisiinsa. Reittien liitoskohtiin muodostuvat toiminnalliset aukiot. Aukioita rajaavat tukimuurit luovat alueelle tunnistettavuutta.

Alueen maastonmuotoilulla vahvistetaan olevaa maisemarakennetta. Myös istutettava puusto toistaa selänteiden ja laaksojen jakaumaa. Puistokannen kasvillisuudessa korostuvat heinät, jotka tuovat alueelle merenrannan tunnelmaa. Tuulensuojaksi istutetaan mm. ikivihreää pensaikkoa sekä erikokoisia puita. Laajat alueet toteutetaan pääosin niittypintoina, mikä lisää alueen biodiversiteettiä.