Kiikelinpuisto, Oulu

Oulun keskustassa torin naapurissa sijaitsevat Kiikelinpuisto ja Lohenpyrstöpuisto. Kiikelinpuiston suunnittelulle antoi luontevan lähtökohdan jokisuiston saaristo.

Olevasta läjitetystä umpeenkasvaneesta saaresta suunniteltiin uusi virkistysalue. Uudet saaret ja uudestaan muotoiltu rantaviiva on toteutettu luonnonmukaisen viherrakentamisen periaatteita noudattaen. Rannan sitomiseen on käytetty mm. luurankokiveystä. Kortteleiden läheisyydessä rakentaminen on urbaania ja puisto yhtyy luontevasti kaupunkitilaan. Puiston sadevedet kerätään sadevesikaivoihin, joista ne johdetaan suurten imeytyskenttien kautta vesistöön. Imeytyskentät näkyvät maisemassa ”rantakivikkona”.

Kiikelinpuisto palkittiin Vuoden ympäristörakenne-palkinnolla vuonna 2002. Kiikelinpuistoa on esitelty mm. Arkkitehtilehdessä.

  • sijainti: Oulu keskusta
  • pinta-ala: 1,4 ha
  • kustannusarvio: 520 000 €