Tohloppi Abloy, Tampere

Suunnittelun lähtökohtana on ollut löytää täytettyyn järven sopukkaan luonnollista rannan muotoa. Rantaa on aktivoitu useilla eri toiminnoilla jotka tihentyvät niemen kohdalle. Hulevesien hallinta on järjestetty pinnan muotoilulla ja luontaisen kaltaisilla veden viivytyspainanteilla.

Suunnitelmissa rantaviivaa korostettiin rikkomalla sitä ja lisäämällä uusia pieniä saarialueita. Osalle saarista on yhteys rannalta kevytrakenteisten siltojen kautta. Rantabulevardin viihtyisyyttä lisättiin vaihtelevalla kulkureitillä ja sijoittamalla toimintoja raitin varrelle. Oleskelu, pelit ja kuntoilu on keskitettynä toiminta-aukioille raitin sydämeen, jossa asukkaat tapaavat toisiaan ja joka koetaan ”omaksi pihaksi”.

  • tilaaja: YIT
  • suunnittelu: 2014-
  • sijainti: Tampere, Tohloppi
  • pinta-ala: 4ha