Tourujoki, Jyväskylä

Tourujoen ennallistamisen esiselvityksessä on tutkittu mahdollisuutta palauttaa voimalaitoksen takia padottu Tourujoen osa Kankaan alueella eli entisen paperitehtaan alueella. Selvityksessä on huomioitu noin kahden kilometrin mittainen Tourujoki ja sen tärkeät virkistysalueet kokonaisuutena. Selvitys laadittiin Jyväskylän kaupungille osaksi Kankaan alueen kaavoituksen ideakilpailun aineistoa. Selvityksessä tutkittiin Tourujoen uoman muutoksia ilmakuvista ja kartoista alkaen 1800-luvulta.

Siinä tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa palautus suurimmaksi osaksi luonnonmukaisena kalatienä mahdollistaen näin kalan nousun Tourujoen yläpuolisiin vesistöihin. Selvityksessä myös otettiin huomioon luonnonsuojelualueenkin sisältävän ranta-alueen virkistyskäyttö ja liikenneyhteydet.

2011 Jyväskylän Tourujoki, selvitysalueen laajuus 67 ha