Väinönkatu, Jyväskylä

Suunnitelma Väinönkadun kehittämisestä kävelykaduksi on laadittu yhteistyössä Sweco Ympäristö Oy:n kanssa.

Suunnitelmassa kadun pinta ladotaan yhteneväisellä luonnonkiveyksellä seinälinjasta seinälinjaan. Laatoituksessa käytetään mustaa, harmaata ja punaista kiveä sekoituksena. Kivien suhteet vaihtelevat, kiveys on tummempi kalusteiden ja istutusten kohdalla.

Kadun kalusteet on sijoitettu pääosin kadun koillisreunaan. Puut ovat istutusaltaissa kadun alapuolisen kunnallistekniikan vuoksi. Istutuslaatikot istuskelutasoineen ja puineen rytmittävät katutilaa. Näiden väliin sijoittuu pirteän punaisia pyörätelineitä. Kadun risteyskohtaan sijoitetaan myös valaistuja jakkaroita sekä taideteos.

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa oleskelu ja liikkuminen laadukkaalla kävelykadulla, joka liittyy luontevasti mutta tunnistetavasti muuhun Jyväskylän keskustan kävelykatuverkostoon.