VSU MAISEMA-ARKKITEHDIT OY

Palvelemme asiakkaitamme hyvällä ympäristöllä.

KAUPUNKITILA-
SUUNNITTELU

MAISEMA-
SUUNNITTELU

KONSEPTOINTI JA
YMPÄRISTÖTAIDE

BIM JA ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

VSU tekee hyvää ympäristölle

TYÖT

Maisema-arkkitehdin tehtäväkenttä on erittäin laaja. Toimimme rakennushankkeissa ulkoalueiden suunnittelun asiantuntijana laatimalla toimivaa ja kaunista, asiakasta ja käyttäjää palvelevaa ympäristöä ekologisia arvoja unohtamatta. Maisema-arkkitehdin rooli on keskeinen nykyaikaisessa suunnitteluhankkeessa ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä urbaaniin detaljitasoiseen kaupunkiaukioiden ja -tilojen suunnitteluun.

Suunnittelutehtävä voi olla piha- tai korttelisuunnittelua mutta yhtä hyvin pienen kunnan tai suurkaupungin kattava viheraluejärjestelmä. Maisema-arkkitehteina laadimme myös erilaisia hoitosuunnitelmia, joiden avulla esimerkiksi vanhaa puistoa ylläpidetään.

Linnakaupunki

, ,

Kantavana ideana oli alueen maisemarakenne ja sen mukainen hulevesien käsittely. Alue on keinotekoisesti tasattua teollisuusaluetta, jonne luotiin uusi maisemarakenne: korttelit kansipihoineen on ajateltu kukkuloiksi, ja niiden välissä kulkevat puistot ja katualueet laaksoiksi.

Hulevedet ohjataan kulkemaan maanpinnalla, […]

Suonenjoen tori

Suonenjoen torin yleissuunnitelma on laadittu Suonenjoen kunnan tilauksesta ja sen tavoitteena on nostaa torin imagoa. Torin keskeisenä suunnittelun lähtökohtana on ollut Suonenjoen keskustan maisemarakenne ja historia. Topografian ja kunnan historian yhdisteleminen graafisesti torin pintatruktuurissa ja […]

Ruskon jätekeskus

Ruskon Jätekeskuksen konseptisuunnitelman tavoitteena on löytää jätekeskukselle nykyaikainen ja kiinnostava ilme. Konseptissa on mietitty tulevaisuuden jätekeskuksen merkitystä. Pisimmälle viedyissä visioissa Jätekeskus on kiinnostava matkailukohde. Suunnitelman tavoitteena on myös parantaa työturvallisuutta alueella. Konseptin jatkona Ruskon jätekeskukseen […]

Koskipuisto

,

Alue sijaitsee kauniissa joenrantamaisemissa keskustaa vastapäätä. Suunnitelman tarkoituksena on kehittää etenkin Koskipuiston alueen talvikäyttömahdollisuuksia, talvikaupunkiteeman mukaisesti. Kesällä leirintäaluekäytössä oleva kaunis ranta-alue hyödynnetään talvimaailmana. Tärkeä teema suunniteltaessa oli alueen tukkilaishistoria. Aihetta käsiteltiin pelkistäen, kuten tallattuina kuvioina […]

Kirkkojärvenranta

,

Suunnitelman lähtökohtana on alueen maisemarakenne, josta korostetaan avointen laaksojen ja selänteen metsänrajan vastakohtaisuutta. Täydennysistutuksilla muodostuva kauniisti kaareutuva metsänreuna rajaa samalla erityyppiset toiminnot omiksi kokonaisuuksikseen. Avointa laaksoa elävöittävät luonnonmukaisiksi kunnostettavat oja- ja purolaaksot, sekä reittien […]

Technopolis, konseptisuunnitelma

Technopolis Oyj peruskorjasi toimistokorttelin tiloja uusia vuokralaisia varten. VSU Oy kutsuttiin ideoimaan korttelin ulkoalueita. Laadimme kohteeseen tarinapohjaisen konseptisuunnitelman joka perustui Taavetti Lukkarisen traagisiin viimeisiin vaiheisiin.

Kohde: Kontinkangas, Oulu
Suunnitteluajankohta: 2015
Toteutusajankohta: 2015
Tilaaja: Technopolis Oyj

Karjasilta tontinluovutuskilpailu 1. palkinto

,

Karjasillan tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen laativat JK arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy ja Haavemylly Oy Jukka Takalo. Voimakkaalla POP UP -studiotyöskentelyllä löytyi mielenkiintoinen tarinapohjainen idea. Työssä yhdisteltiin jälleenrakennuskauden asuinalueen piirteitä monimuotoiseen korttelirakenteeseen.

Torikortteli, Kokkola

Kokkolan tori on monien toimintojen keskus: hallinnollinen ja kaupallinen aukio, mutta myös isojen yleisötapahtumien
paikka. Monipuolinen käyttötarkoitus tuo runsaasti haasteita suunnittelutehtävään. Tavoitteena oli suunnitella alue, joka toimii myös tyhjänä, ilman torikauppaa ja ilman tapahtumia. Torin läpi […]

Ruutinrannan puisto, Kemi

,

Suunnittelun lähtökohtana on ollut suunnitellla Ruutinrannannanpuiston oleva puistonosa ja siihen kytkeytyvä uusi ranta-alue. Suunnittelun lähtökohtana on huomioida puistoon tuleva uusi asuinalue, puistossa jo olevat säilyvät toiminnot sekä alueen ominaispiirteet ja luonnonympäristö.

Suunnitelmassa kehitetään rannanta-aluetta loiventamalla rannan […]

Lapintien alue, Kemi

Suunnittelualueeseen kuuluvat Lapintie viheralueineen sekä Lapintien ja radan välinen kolmiomainen alue: kolme korttelia sekä Raidekatu.

Lapintie

Lapintien aluetta on ideoitu yleissuunnitelmatasoisesti: kasvillisuus, valaistus ja kevyen liikenteen yhteydet. Tavoitteena on kohentaa kadun ilmettä näyttäväksi puistomaiseksi sisääntulotieksi kaupunkiin sekä […]

Lohenpyrstöpuisto, Oulu

Lohenpyrstönpuisto sijaitsee Oulun Kauppatorin vieressä olevien Meritullin korttelien välissä Meritullinraitin ja Tervaraitin varrella. Lohenpyrstönpuisto on korkeatasoinen korttelipuistoksi rakennettu viheralue, jossa tilaa on jäsennetty vesialtaan, kivikoritukimuurin ja kasvillisuuden avulla. Lohenpyrstönpuisto on vastakohta läheisen Kiikelinsaaren luonnonmukaisuudelle. Puisto mielletäänkin […]

Tourujoki, Jyväskylä

Tourujoen ennallistamisen esiselvityksessä on tutkittu mahdollisuutta palauttaa voimalaitoksen takia padottu Tourujoen osa Kankaan alueella eli entisen paperitehtaan alueella. Selvityksessä on huomioitu noin kahden kilometrin mittainen Tourujoki ja sen tärkeät virkistysalueet kokonaisuutena. Selvitys laadittiin Jyväskylän kaupungille […]

Tohloppi Abloy, Tampere

Suunnittelun lähtökohtana on ollut löytää täytettyyn järven sopukkaan luonnollista rannan muotoa. Rantaa on aktivoitu useilla eri toiminnoilla jotka tihentyvät niemen kohdalle. Hulevesien hallinta on järjestetty pinnan muotoilulla ja luontaisen kaltaisilla veden viivytyspainanteilla. Suunnitelmissa rantaviivaa korostettiin […]

Puumalan taajama

Yleissuunnitelmassa esitetään Puumalan keskustaa kehitettävän monipuolisesti. Ylätorin asemaa korostetaan tuomalla alueelle valaisinpyloneita, jäsentelemällä toimintoja uudelleen ja päällystämällä tori noppakiveyksellä. Näkymiä parannetaan karsimalla kasvillisuutta ja kaupunkitilallisesti kiinnostavia elementtejä, kuten vanhoja puita tai esimerkiksi betonibunkkeri nostetaan esille […]

Marjaniemi, Hailuoto

Suunnittelun tavoitteena oli parantaa Marjaniemen alueen käyttöä virkistykseen. Sataman yleissuunnitelman lisäksi suunniteltiin Marjaniemen virkistysreitit sekä uusi pysäköintialue, joka rakennettiin vesijättömaalle. Työ jaettiin kolmeen osa-alueeseen: sataman, virkistysreittien ja pysäköintialueen suunnitteluun. Satama-alueen suunnittelussa otettiin huomioon erilaisten käyttäjäryhmien – […]

Keinukallion urheilupuisto, Kerava

Keravan keskustan lähellä sijaitseva Keinukallion alue on varsinkin talvisin suosittu urheilu- ja vapaa- ajanviettoalue. Hyvän sijaintinsa vuoksi paikasta kehitetään alueellista ja valtakunnallista liikunta- ja hyvinvointikeskittymää, jossa on toimivat palvelut ympäri vuoden.

Laadittu yleissuunnitelma toimii maankäytön suunnittelun, […]

Piehingin kalapaikka

Piehinkijoki on oma pieni Perämereen laskeva vesistöalueensa Pohjanmaalla, Raahen eteläpuolella. Jokisuulla aivan meren tuntumassa sijaitsee pato, jolta lähtee makeavesikanava Rautaruukin terästehtaalle. Padon ympäristö on ollut suosittu kalastuspaikka jo kymmeniä vuosia. Vuonna 2000 aloitettiin yhteistyöprojekti sen […]

Nordenskiöldinkadun silta, Hki

Nordenskiöldinkadun kevyenliikenteensilta -ehdotus, jänneväli 170 m. Sillan tarkoitus on toimia kevyenliikenteensiltana sekä Helsingin kaupungissa järjestettävien erilaisten suurtapahtumien kuten hiihtokilpailujen ja maratonien kilpailureittinä. Silta yhdistäisi keskuspuiston osat toisiinsa yli Nordenskiöldinkadun. Sillan akustiikka suunniteltiin vaimentamaan alapuolisen liikenteen […]

Isoisänsilta, Helsinki

Kilpailussa suunniteltiin kevyen liikenteen silta Helsinkiin Sörnäistenniemen ja Mustikkamaan saaren välille. Silta mahdollistaa kevyen liikenteen kulun Kalasataman metroasemalta Sörnäistenniemen kaava-alueen läpi aina Korkeasaareen saakka. VSU Oy suunnitteli kilpailuehdotukseen ympäristöt ja liittymisen Sörnäistenniemen urbaaniiin katutilaan ja […]

Intiön sankarihautausmaa, Oulu

Oulun seurakuntien sankarihautausmaa oli tullut siihen vaiheeseen, että se tuli peruskorjata. Suunnitteluprosessin tärkeä lähtökohta oli kunnioittaa alkuperäistä suunnitelmaa ja sen henkeä. Hautausmaasta on tehtiin esteetön. Myös työmaan nopea aikataulu on aiheuttanut suunnitteluvaiheessa oman tärkeän lisänsä, mm. […]

Aittalahti, Raahe

,

Aittalahti on suosittu lintujen pesimäjärvi ja alueen virkistyskäyttö on vilkasta. Pengertien kahteen osaan jakama järvi jaettiin ruopattavaan pohjoisosaan ja luonnonmukaisena säilytettävään eteläosaan. Pohjoisosaan suunniteltiin uusi yhteys merenlahteen. Yhteys toimii myös luonnonmukaisena kalatienä

Aittalahden kunnostushanke voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen […]

Merijalin ranta, Oulu

Merijalin ranta on arkkitehtitoimisto A-Studio Oy:n kilpailuvoitto. VSU Oy toimi kilpailuvaiheessa ehdotuksen ympäristösuunnittelijana. Kohde on YIT:n rakennuttama kohde.  Merijalin rannan asuinalue sijoittuu erittäin hienolle tontille. Asunnoista ja pihoilta aukeaa kauniit jokisuistonäkymät Hartaanselälle, Raattiin, Kuusisaareen, Pikisaareen […]

Lohipadon koulu, Oulu

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikkö toimii monivammaisten lasten kouluna ja asuntolana. Piha suunniteltiin esteettömäksi ja tukemaan monivammaisten lasten leikkejä ja toimintaa. Pelikentälle maalattiin kuvioita erilaisia leikkejä ja pelejä varten. Istutettavina puina käytettiin erilaisia omenalajikkeita. Paikalla kasvavan […]

Kastellin monitoimitalo, Oulu

Työssä suunniteltiin Kastellin monitoimitalolle monipuolinen pihaympäristö toteutuspiirustustasolla. Monitoimitalossa sijaitsevat päiväkoti, koululuokat 1. luokasta lukioon sekä kirjasto. Toiminnallisuus on urheilupainotteisen koulun pihalla tärkeä asia.

Piha koostuu luonnollisen vapaista muodoista. Meluvallikumpareet niittyineen ja mäntyineen kokoavat pihatilaa ja muodostavat […]

Kasarminranta, Oulu

Kasarminranta on korkeatasoinen asuin– ja liiketilojen alue Oulujoen rannalla. Maisema‐arkkitehtuurin muotokieli on sukua rakennusten modernille ulkoasulle. Kasvillisuusalueet on rajattu tiukasti, kasvillisuus ilmentää ranta‐alueen läheisyyttä (leppä, rantavehnä ja pajut). Maisemasuunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitetty korkeatasoiseen ulkoarkkitehtuuriin […]

Kaakkurin CM, Oulu

Kaakkurin uuden kaupunginosan liikekeskuksen laajennuksen ympäristö on suunniteltu palvelemaan alueen asukkaita myös sellaisena aikana kun kaupat eivät ole auki. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu aukiomainen osin katettu ulkotila, tori. Alueelle on suunniteltu luonnonmukainen hulevesijärjestelmä ja vähän […]

Hirsikampus, Pudasjärvi

Hirsikampus on Pudasjärven yhtenäisen peruskoulun ja lukion uusi toimitila, jolle VSU on laatinut pihasuunnitelman osana Lemminkäisen elin-kaarihanketta. Piha sitoo kampuksen rakennukset ympäröivään kylämaisemaan. Suunnitelmassa on täsmennetty alueen tilarakennetta ja avattu näkymiä Iijoelle. Kuten koulurakennuksessa, pihasuunnitelmassa […]

Espoon sairaala

Tontinluovutuskilpailun ehdotuksessa Espoon sairaala sijoittuu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävälle paikalle. Uudisrakennuksen koordinaatisto tarttuu olemassa olevien rakennusten ja liikenneverkkojen suuntiin asettuen suurmaisemassa luontevaksi osaksi Jorvin sairaalan kampusta. Dominanttina alueella säilyvät Jorvin vanhan osan tornit, mutta Turuntien […]

Kiikelinpuisto, Oulu

,

Oulun keskustassa torin naapurissa sijaitsevat Kiikelinpuisto ja Lohenpyrstöpuisto. Kiikelinpuiston
suunnittelulle antoi luontevan lähtökohdan jokisuiston saaristo. Olevasta läjitetystä umpeenkasvaneesta saaresta suunniteltiin uusi virkistysalue. Uudet saaret ja uudestaan muotoiltu rantaviiva on toteutettu luonnonmukaisen viherrakentamisen periaatteita noudattaen. Rannan sitomiseen on käytetty mm. luurankokiveystä. Kortteleiden
läheisyydessä rakentaminen on […]

Hyväntoivonpuisto, Helsinki

Hyväntoivonpuisto muodostaa yhdessä Selkämerenpuiston kanssa väylän Ruoholahdesta merelle. Puistojen suunnittelun lähtökohtana on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen virkistysalue kantakaupungissa. Puistoon muodostuu miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja mielekäs kokonaisuus. Puiston poikittaiset ja pituussuuntaiset pitkät näkymät ovat erittäin tärkeitä. Taitorakenteiden […]

”Kaivinkoneenkuljettaja on
maisema-arkkitehtuurin kuvanveistäjä”

– Outi Palosaari

VSU MAISEMA-ARKKITEHDIT OY

VSU maisema-arkkitehdit Oy on perustettu 1998 ja toimimme
kahdesta toimipisteestä, Helsingistä ja Oulusta.

OUTI PALOSAARI
maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA, halllituksen pj. osakas

TOMMI HEINONEN
maisema-arkkitehti MARK toimitusjohtaja osakas

SAMI KALEVA
maisema-arkkitehti

MINNA RAASSINA
maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti

KATRI NUUTINEN
arkkitehti, maisema-arkkitehti yo.

SAARA OILINKI
maisema-arkkitehti, LuK

LAURA VIRTANEN
maisema-arkkitehti CMLI, MARK

SOILA LOKASAARI
hortonomi AMK

TUOMO VAINIKAINEN
projektipäällikkö, hortonomi
AMK, AmO, NTM

SIRKKA TERVAKANGAS
hortonomi, VSU Puutarhurit

STEFAN EKLÖF
maisema-arkkitehti yo.

HANNA ESKELINEN
toimistosihteeri

OTTO HEINONEN
arkkitehti yo.

”YMPÄRISTÖ ON LAINASSA
TULEVILTA SUKUPOLVILTA”

YHTEYSTIEDOT

OULU (postien lähetysosoite)

VSU maisema-arkkitehdit Oy
Uusikatu 24 G72 90100 Oulu

+358 (0) 400 810 995
+358 (0) 40 718 8336

HELSINKI

VSU maisema-arkkitehdit Oy
KISELEFFIN TALO, 2.krs.
Aleksanterinkatu 28,
00170 Helsinki

+358 (0) 400 810 995
+358 (0) 40 718 8336

Outi Palosaari

maisema-arkkitehti MARK, arkkitehti SAFA, OY hallituksen pj.

+358 (0) 40 71 88 336

outi.palosaari@vsu.fi

Tommi Heinonen

maisema-arkkitehti MARK, toimitusjohtaja.

+358 (0) 400 810 995

tommi.heinonen@vsu.fi

INSTAGRAM