Aittalahti

Aittalahden kunnostushanke muodostui kahdesta osiosta: lahden ruoppaustöiden ja uuden mereen ulottuvan uomayhteyden maisemasuunnittelusta ja maisemanhoidon suunnittelusta sekä ympäristötaidepainotteisesta kaluste– ja varuste- suunnittelusta. Hankkeessa laadittiin ensin yleissuunnitelma, jonka jälkeen maisemarakentamisen-, maisemahoidon ja palveluvarusteiden toteutussuunnitelmat. Rakennelmien muotokielessä ja rakenteessa on yhteyksiä alueen eläimistöön ja luontoon.

Aittalahti, Raahe

Suunnitteluvuosi 2005-2006

Aittalahti on suosittu lintujen pesimäjärvi, lisäksi sen alueella on vilkas virkistyskäyttö. Pengertien kahteen osaan jakama järvi jaettiin ruopattavaan pohjoisosaan ja luonnonmukaisena säilytettävään eteläosaan. Pohjoisosaan suunniteltiin uusi yhteys merenlahteen. Yhteys toimii myös luonnonmukaisena kalatienä.

Kohde

Aittalahden kunnostus

Sijainti

Aittalahti, Raahe

Suunnitteluvuosi

2005-2006

Pinta-ala

34 ha

Tilaaja

PPO