Hyväntoivonpuisto

Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi virkistysalue uudessa kantakaupunginosassa Jätkäsaaressa. Miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus olivat suunnittelun tavoitteena.

Jätkäsaari, Helsinki

Suunnitteluvuosi 2007–2019

Korkeatasoiset taitorakenteet rikastavat keskeistä kevyenliikenteen reittiä ja kaupunkikuvaa sekä luovat uudelle kaupunginosalle identiteettiä ja muistumia satamatoiminnoista. Voimakkaat siltaelementit ovat Jätkäsaaren kaupunginosan maamerkkejä. Kirkkaan oranssit ristikkorakenteiset terässillat yhdistävät vehmaat puiston osat ja ylittävät Välimerenkadun sekä Länsisatamankadun. Poimuilevien yli 5 m korkeiden taidetukimuurien musta pesubetoni ja kiiltäväksi hiottu mosaiikkibetonit tuovat muistumia paikalla sijainneista rantakallioista.

Puistossa sijaitsevien päiväkotipihojen, koirapuiston, leikki- ja urheilualueiden teräsverkkoaidatut alueet ovat läpinäkyviä lieriöitä vehmaan puiston keskellä.

Kasvillisuus on runsasta ja puita on istutettu paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen lähimetsän tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niittyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin maiseman ja maisematilojen kannalta. Pitkät näkymät ovat tärkeä osa alueen luontaista saaristomaisemaa.

Suunnittelumetodit ja työskentelyt menetelmät lähtivät savimallista ja päätyivät tietomalliin.

Kohde

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa ja Selkämerenpuiston eteläosa

Yleis- ja toteutussuunnitelma, tietomalli

Sijainti

Jätkäsaari, Helsinki

Suunnitteluvuosi

2007–2019

Pinta-ala

5 ha

Tilaaja

Helsingin kaupunki