Kaleva-Hakametsä, 1. palkinto

Olevan liikekeskuksen kehittäminen eläväksi alueen keskukseksi, moderniksi liike-, asuin-, harrastus- ja työpaikka-alueeksi, on mielenkiintoinen maisemasuunnittelun tehtävä. Suunnittelualueen maisemarakenne, alueen sijainti merkittävän harjujakson sekä purolaakson välissä, oli ympäristönsuunnittelun lähtökohtana. Näiden merkittävien viheralueiden väliin kehitettiin viheryhteyksiä tekemällä suunnittelualueesta huomattavasti nykytilannetta vihreämpi.

Hakametsä, Tampere

Suunnitteluvuosi 2018-2019

Katutasoon muodostuu miellyttävä yhtenäinen ja puistomaisen vihreä kävelyalue. Laajat yhtenäiset istutukset rajaavat ja suojaavat aukiota vilkkaalta kadulta. Myös kävelykadulla on laajoja istutussaarekkeita. Istutussaarekkeiden väleihin muodostuu rauhallisia istuskelu- ja leikkipaikkoja. Puulajit ja pohjakasvillisuus ovat pääosin kotimaisia luonnonkasveja: perennoja, heiniä ja hulevesipainanteessa kosteiden paikkojen kasvillisuutta.

Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisissa kosteikoissa. Kaikki katutason istutusalueet ovat kiveyspintoja alempana, ja niille johdetaan katujen ja pihojen hulevedet. Liiketilojen suuret katot ovat viherkattoja, mikä osaltaan parantaa hulevesien hallintaa ja vehreyttää näkymiä korkeista torneista.

Ostoskeskuksen katolla on suuri julkinen kattopuutarha, jonne noustaan talvipuutarhan kautta. Asuinkorttelin sydän on rehevä ja metsäinen sisäpiha. Asuntojen yksityisemmät oleskelupihat sijaitsevat pääosin ylempänä kattoterasseilla. Kattoterasseja vehreytetään pensailla, pikkupuilla ja heinäistutuksilla sekä seinien ja pergoloiden köynnösistutuksilla. 

Ostoskeskusta ympäröivästä suojaviheralueesta tehdään monilajinen, metsämäinen alue. Niitty ja eri puulajit vapaasti ryhmiteltynä pehmentävät katunäkymää sekä uutta kevyen liikenteen reittiä. Ratikkakiskojen alle sijoitetaan nurmi/nurmikivi, ja pysäkkien ja polkupyörien katokset ovat viherkattoisia.

Kohde

Kaleva–Hakametsä-alueen ympäristön yleissuunnittelu

Kilpailuvoitto

Työ: 1. Palkinto arkkitehtuurikilpailussa (kutsukilpailu) yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen kanssa

Sijainti

Hakametsä, Tampere

Suunnitteluvuosi

2018–2019

Pinta-ala

6,2 ha