Kankaan alue

Kankaan alue sijaitsee Jyväskylän keskustan pohjoispuolella ja on vanhaa teollisuusaluetta. Kankaasta rakennetaan uudenaikainen ja monipuolinen kaupunginosa palveluineen. Alue koostuu vaihtelevista ja luonnonmukaisista alueista ja rakenteista: Tourujoen rantaan rakennettavasta laiturista, suojellusta kanavasta, hulevesiä keräävästä Kankaan aukiosta ja historiaa kunnioittavasta Piipputorista. Tavoitteena on luoda korkealaatuista kaupunkikuvaa, joka on tunnistettavaa, taiteellisuutta korostava ja esteettömiä tiloja tarjoavaa niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

Kankaan alue, Jyväskylä

Suunnitteluvuosi 2015-2016

Ratkaisuissa on panostettu laadukasta vihersuunnittelua ja innovatiivisuutta hulevesien luonnonmukaisille ratkaisuille tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Tärkeänä osana uusia kaupunkitiloja ovat olleet oleva tehdas ja sen ympäristö. Tätä on korostettu pintamateriaalien valinnoissa ja olevien rakenteiden säilyttämisellä osana kaupunkikuvaa. Kankaan oleskelupuisto on liitetty luontevaksi osaksi Tourujoen luonnonmukaista aluetta puistovyöhykkeen avulla. Hankkeen yhteydessä on järjestetty yhteistoiminta- ja tiedonkeruu workshop alueen toimijoille ja kaupungin väelle. Hankkeeseen on kuulunut taitorakenteiden suunnittelua, Tourujoen rannan laituri ja kanavan ylittävä silta. Työtä on tehty erittäin tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin suunnittelijoiden ja eri osastojen edustajien kanssa.

Kohde

Kankaan alue

Sijainti

Jyväskylä

Suunnitteluvuosi

2015-2016

Pinta-ala

10 ha

Tilaaja

Jyväskylän kaupunki