Kehä 1: Länsiväylä – Tapiolantie

Kehä I:n suunnitelmassa liikenne siirtyy betonitunneliin maan sisään. Tehtävät toimet palvelevat Kehä I:n kupeeseen Keilaniemen metroaseman viereen kaavoitettujen tornitalojen tarpeita: maan alla suuren maantien melu- ja päästöhaitat jäävät minimiin eivätkä häiritse tulevia asukkaita, ja tilanne myös nykyisen asutuksen kohdalla paranee. Tavoitteena on yhdistää Otaniemi, Keilaniemi ja Tapiola yhtenäiseksi kaupunkialueeksi, mahdollistaa asuntorakentaminen metroaseman viereen sekä sujuvoittaa liikennettä.

Keilaniemi, Espoo

Suunnitteluvuosi 2016–

Suunnitteluun on kuulunut taitorakenteiden kuten tukimuurien ja teknisten tilojen ulkoasun suunnittelu, tieympäristön kasvillisuuden suunnittelu sekä tunnelin päälle tulevan puiston suunnittelu. Suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut Tapiolassa käytetty värimaailma ja kasvillisuus.

Keilaniemen ympäristön viihtyvyys parantuu, kun Kehä I:n tunneli katetaan puistolla. Puistokansi on vehreä oleskelualue, jossa kulkee myös kevyen liikenteen väyliä. Puistokansi luo Tapiolan Itärannasta hyvät yhteydet metrolle ja Keilalahden rantaraiteille.

Jalankulku- ja pyörätiereitistöjen raittiverkosto täydentyy. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät liikkumaan sujuvammin uusien siltojen ja Keilaniemen tunnelin ansiosta. Kaikki kevyen liikenteen ja vilkkaiden ajoneuvojen risteämiset yhdistetään turvallisella eritasoliittymällä.

Kohde

Kehä 1 – Välillä Länsiväylä-Tapiolantie

Sijainti

Keilaniemi, Espoo

Suunnitteluvuosi

2016–

Pinta-ala

10,5 ha