Kehä 1, Keilaniemen
puisto ja tornitalot

Puistokannen suunnitelma liittää Kehä I:n tien ylitse Tapiolan ja Keilaniemen alueet toisiinsa hermoverkon tavoin. Reittien liitoskohtiin muodostuvat toiminnalliset aukiot. Aukioita rajaavat tukimuurit luovat alueelle tunnistettavuutta. Puistokannen rakennussuunnitelmat on tehty tietomallintamalla.

Keilaniemi, Espoo

Suunnitteluvuosi 2016–2019

Alueen maastonmuotoilulla vahvistetaan olevaa maisemarakennetta. Myös istutettava puusto toistaa selänteiden ja laaksojen jakaumaa. Puistokannen kasvillisuudessa korostuvat heinät, jotka tuovat alueelle merenrannan tunnelmaa. Tuulensuojaksi istutetaan mm. ikivihreää pensaikkoa sekä erikokoisia puita. Lahopuutarhan alueella on hyödynnetty alueelta kaadetut puut ja maa pystypuupölleissä sekä lahoaidan materiaalissa, jota voidaan täydentää alueelta hoitotöiden yhteydessä kertyvällä kasvimateriaalilla. Laajat alueet toteutetaan pääosin niittypintoina, mikä lisää alueen biodiversiteettiä.

Hulevesien käsittelystä tehdään alueelle näkyvä teema hulevesiuoman ja painanteen avulla.

Kohde

Kehä 1: Keilaniemen puistokansi – puisto- ja rakennussuunnitelma

Sijainti

Keilaniemi, Espoo

Suunnitteluvuosi

2016–2019

Pinta-ala

2,3 ha