Keravanjoen koulu

Keravanjoen uuden koulun ja monitoimitalon pihalle on suunniteltu aktiivinen ja liikunnallinen kokonaisuus.

Uusi monitoimitalo rakentuu olemassa olevan, purettavan koulurakennuksen tilalle, ja palvelee päiväaikaan oppilaita esikouluikäisistä yläkoululaisiin. Kouluaikojen ulkopuolella monitoimirakennus piha-alueineen muuntuu lähialueen asukkaiden monipuoliseksi harraste-, leikki- ja liikuntapaikaksi.

Lapila, Kerava

Suunnitteluvuosi 2018-2021

Pihan toiminnot on koottu selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka tukevat kunkin ikäryhmän liikkumista ja oppimista. Kulkureitit ovat turvallisia ja helppokulkuisia, ja samalla olennainen osa pihan toiminnallisuutta; koulurakennuksen läheisyydessä avoimet kulkupinnat muuntuvat leikki- ja opetuskäyttöön asfalttiin
maalattujen pelialueiden ja kuvioiden avulla. Sisäänkäynneille johtavia jalankulun pääreittejä korostetaan visuaalisesti asfalttiin maalatuin raidoin.

 

Välituntipihan ulkopuolella vehreät istutusalueet ja luonnontilaisena säilyvä, Keravanjokeen rajautuva niitty, kannustavat omaehtoiseen oppimiseen, tutkimiseen ja oivaltamiseen. Hulevesien viivytysaltaat, viljelypalstat ja istuskelupaikat toimivat oppimisympäristöinä luoden samalla monimuotoista luonnonympäristöä

Kohde

Keravanjoen koulu

Sijainti

Lapila, Kerava

Suunnitteluvuosi

2018-2021

Pinta-ala

5 ha

Tilaaja

Keravan kaupunki, YIT Suomi Oy

Pääsuunnittelija

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy