Lutakon satamankärki

Tehty yhdessä OOPEAA arkkitehtitoimiston kanssa. Suunnitelmassa tarkasteltiin uusien julkisten toimintojen sijoittamista satama-alueelle.

Suunnitelma jakaa satama-alueen kolmeen eri vyöhykkeeseen. Rantaan sijoittuu rakennusten ja viheralueiden muodostama vyöhyke. Rakennuksissa sijaitsee erilaisia palveluita, mm. sauna ja ravintola. Rakennusten edustalla on oleskeluportaikot, sekä näiden edessä jalankulkuun tarkoitettu rantalaiturialue. Rakennusmassan päädyssä on saunaan liittyvä uimapaikka. Vyöhykkeitä halkovat osiin rannan laitureista ja sillan alle johtavasta linjasta muodostuvat poikittaisraidat. Nämä toimivat poikittaisyhteyksinä vyöhykkeiden välillä.

Lutakko, Jyväskylä

Suunnitteluvuosi 2017

Kohteessa keskeisenä alueena on shared space -vyöhyke, jossa liikkuvat kevyen liikenteen ehdoin niin jalankulkujat, pyöräilijät, huolto- ja pelastusajo sekä pysäköintipaikalle suuntavaat ja sieltä poistuvat autot. Shared space toimii myös tapahtumien pitopaikkana.

Lähimpänä tietä sijaitsee pysäköintivyöhyke. Alueella on tilat 70 autopaikalle. Pysäköintialueen vieressä sijaitsee pumppaamo ja tarvittaessa jätehuollon alue.

Rannalla sijaitsee lisäksi luonnonmukainen soraranta, jonka leikittävä penkki aktivoi aluetta. Rantaa voi käyttää myös kanoottien ja kajakkien rantautumisalueena.

Pintamateriaalit toistavat satama-alueen henkeä. Paikalla valettu betonipinta ja puulaiturit muodostavat kohteeseen monipuoliset oleskelu- ja liikkumispinnat. Luonnonmukaisella ranta-alueella ja osin huollon sekä pyöräpysäköinnin alueilla pinta on soramursketta ja soraa. Pysäköintialue on asfaltoitu.

Kasvillisuus viestii rantakoivikon tunnelmaa. Koivut ja heinät vehreyttävät suureksi osaksi pintoja. Männyt ja muut puut tuovat monimuotoisuutta istutuksiin.

Kohde

Lutakon satamankärki

Sijainti

Lutakko, Jyväskylä

Suunnitteluvuosi

2017

Pinta-ala

1,9 ha

Tilaaja

Jyväskylän kaupunki