Puukuokka

Puukuokka muodostuu kolmen puukerrostalon kokonaisuudesta kalliokumpareella. Tavoitteena pihasuunnittelussa on ollut luonteva liittyminen säilyvään metsäalueeseen sekä puumateriaalin käyttäminen myös pihan kalusteissa. Piha-alueet sijoittuvat rakennusten ja säästettävän metsän väliin, sisääntulotien varteen. Polveileva sisääntulotie toimii myös pelastustienä. Oleskelualueet ja leikkipaikka sijoittuvat metsän äärelle.

Jyväskylä

Suunnitteluvuosi 2012-2014

Alueen istutuksissa on huomioitu monimuotoisuus. Alueelle istutetaan mm. alueelle luontevaa metsämäntyä sekä kylvetään niittyjä. Luonnonkivilohkareet korostavat alueen luonnonmukaista tunnelmaa. Puukuokka muodostaa rauhaisan saarekkeen urbaanissa kaupunkiympäristössä.

Kohde

Puukuokka

Sijainti

Jyväskylä

Suunnitteluvuosi

2012-2014

Pinta-ala

1 ha

Tilaaja

Jyväskylän kaupunki, Lakea Oy