Sankarihautausmaa

Oulun seurakuntien sankarihautausmaa oli tullut siihen vaiheeseen, että se tuli peruskorjata. Suunnitteluprosessin tärkeä lähtökohta oli kunnioittaa tehtyä suunnitelmaa ja sen henkeä. Hautausmaasta on tehty esteetön. Myös työmaan nopea aikataulu on aiheuttanut suunnitteluvaiheessa oman tärkeän lisänsä, mm. etukäteen valmistettavien rakennuselementtien suunnittelussa.

Raksila, Oulu

Suunnitteluvuosi

Olevat nurmipinnat on uusittu, nurmialueiden liuskekivireunat korvattu uudella tekniikalla toteutetulla liuskekivireunalla. Lisäksi on käytetty teräsreunatukia hautausmaa‐alueen sisäosilla. Valaistusta ja istuimia on lisätty. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta mustasta luonnonkivestä rakennettavaa vesipistettä, muistolehdossa oleva vesiaihe rakennetaan uudelleen olevan kaltaiseksi. Kulkureittien pinnat sekä sadevesiviemäröinti on uusittu. Liuskekivialueet on tehty olevalla kivellä. Muistomerkit ja hautakivet on kunnostettu ja puhdistettu.

Kohde

Sankarihautausmaa

Sijainti

Oulu