Seinäjoen vihervisio

Seinäjoen vihervisio tehtiin osana Seinäjoen keskustan kehittämisen visiotyötä. Keskustan kehittämissuunnitelmat laadittiin yhdessä Seinäjoen kaupungin, OOPEAAn ja Gehl Architects kanssa. Tavoitteena työssä oli tarkastella keskusta-alueen vihreyttämisen keinoja alueen viihtyisyyden parantamiseksi kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä.

Seinäjoki

Suunnitteluvuosi 2018-2019

Työssä laadittiin aluksi maisema-analyysi ja olevien viheralueiden sekä viherverkoston tarkastelu. Sen jälkeen laadittiin keskustan alueelle vihervisio, jossa osoitettiin erityisesti vihreyttämistä kaipaavat alueet ja yhteydet, sekä kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantamisehdotukset.

Lisäksi laadittiin ns. työkalupakki vihreyttämiseen niin kortteleille, kaduille kuin puistoillekin esimerkkitapausten/periaatepiirustusten kera. Työkalupakissa esitettiin tavoitteet ja keinot, joiden mukaan eri osa-alueita voitaisiin kehittää. Uusien vehreiden kävelykatujen, taskupuistojen ja kasvillisuudeltaan monimuotoisten korttelipihojen muodostama kaupunkivihreä linkittyy visiossa luontevasti jokilaaksojen laajempiin viheralueisiin. Kokonaisuudessa toiminnalliset viheralueet ja sujuvat vehreät yhteydet tarjoavat kaupunkilaisille miellyttävän julkisen ulkotilan.

Kohde

Seinäjoen vihervisio

Sijainti

Seinäjoki

Suunnitteluvuosi

2018-2019

Pinta-ala

105 ha

Tilaaja

Seinäjoen kaupunki