Vartiosaari

Työn tarkoituksena on ollut kehittää Vartiosaaren huvila- ja ranta-aluetta, huomioiden huviloiden arkkitehtuuri, puutarhakulttuuri ja maiseman ominaispiirteet sekä alueen luonnonympäristö.

Vartiosaari, Helsinki

Suunnitteluvuosi 2014

Työssä on osoitettu monipuolinen reittilinjaus ranta-alueelle sekä erilaiset polku- ja reittityypit. Reitistön varteen on osoitettu erilaisia tapoja avata ja aktivoida rantoja julkiseen käyttöön. Reitin varrella on erilaisia maamerkkejä ja reitiltä avataan näkymiä merelle.

Huviloiden suhde mereen ja uusiin toimintoihin, kuten asutukseen, on tutkittu. Huviloiden merellisyyttä korostetaan esimerkiksi raivaamalla kasvillisuutta. Osaan huviloiden puutarhoista on esitetty periaatteelliset kunnostussuunnitelmat.

Kohde

Vartiosaari

Kehittämissuunnitelma

Sijainti

Vartiosaari, Helsinki

Suunnitteluvuosi

2014

Pinta-ala

82 ha

Suojelustatus

RKY (2009)

Pääkonsultti

Studio Puisto Oy

Tilaaja

Helsingin Kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto