RALA-ympäristö ja RALA-laatu 2023

VSU on saanut RALA-ympäristösertifikaatin yrityksen ympäristöohjelmalle ja sen mukaisella toiminnalle. Lisäksi VSU:lle vuonna 2017 myönnetty RALA-laatusertifikaatti myönnettiin myös tälle vuodelle.