Vuoden Ympäristörakennepalkinto 2020 Hyväntoivonpuistolle!

Hyväntoivonpuisto on Vuoden Ympäristörakenne 2020 -kilpailun voittaja

”Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydän, uudenlainen viheralue ja asukkaiden olohuone, joka on täynnä elämää. Hyväntoivonpuistosta on jo muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva oma identiteetti.” Muun muassa näin Vuoden Ympäristörakenne 2020 -kilpailun tuomaristo luonnehti voittajaa.

Vuoden ympäristörakenne -kilpailu järjestettiin nyt 30. kerran. Neljän finalistin joukosta voittajaksi nousi Helsingin Hyväntoivonpuisto.

Puisto on merkittävä kaupunkirakenteellisesti ja maisemakuvallisesti, lisäksi sen virkistysarvo keskellä tiivisti rakennettua kaupunkia on kiistaton. Puiston maisema-arkkitehtuuri ilmentää 2010-2020 lukujen arvoja, tuoden uusia tuulia ja muistaen mennyttä. Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja taidetukimuurit, toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja luovat alueelle identiteetin. Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikkialueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupunkiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien kuluessa satojen puiden kasvaessa puistometsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnallisia ilmastotavoitteita.

Teknisesti hanke on ollut vaativa, puiston alla sijaitsee jäteasema, pysäköintilaitos sekä kalliotiloja. Puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan suoraan rakennuksiin ja alueen kortteleihin, katualueelle on viiden metrin korkeusero. Suunnittelu- ja edelleen rakentamistehtävä on ollut erittäin monitahoinen alueen satojen yhtäaikaisten suunnittelu- ja rakennusprojektien vuoksi. Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista. Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadittiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen tietomalli vuonna 2014. Myöhemmin tietotaitoa on hyödynnetty valtakunnallisen maisemasuunnittelun tietomallinnusvaatimusten laatimisessa. Hyväntoivonpuisto toimii tutkimuskohteena biohiilien käytön vaikutuksista kasvualustassa.

Rakennuttaja on onnistunut tehtävässään erinomaisesti ja luotsannut moniulotteisen hankkeen maaliin korkeista kaupunkikuvallisista ja teknisistä lähtötavoitteista tinkimättä. Hyväntoivonpuisto palvelee ympärivuotisesti niin asukkaita kuin alueella vierailijoita, puisto on jo valmistuessaan otettu omaksi.